Ceníky výkonů koordinátora BOZP na staveništi, dozora staveb

     Každá realizace stavebního záměru je originál. Cenu za činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi, stavebního a technického dozora investora ovlivňuje mnoho faktorů. Především je závislá na stavební (profesní - technické) složitosti, z toho vyplívajících požadavků investora (zadavatele), době výstavby, na četnosti návštěv stavby a samozřejmě na  - rizikovosti stavby. Uvádím zde základní sazby za výkony koordinátora BOZP na staveništi a dozora staveb. První konzultace a zpracování cenové nabídky, dle dohody a požadavků investora, je bezplatná. 

 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi před projektové 

     Zde záleží na smluvně dohodnutých činností, Většinou jde o :

-    Přehled rizik (zpracování)

-    Seznam právních předpisů BOZP, dotčených stavbou (vypracování)                 Od

-    Plán BOZP,dle PD – obecně ze známých skutečností (vypracování)              8000,-Kč

-    Oznámení o zahájení stavebních prací (zpracování a zaslání)

      

Doporučovaný rozsah činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace  

-   Stavby s rozpočtem do     5 miliónů Kč                                           2 hodiny  1 x za týden

-   Stavby s rozpočtem   5 - 10 miliónů Kč                                           3 hodiny 2 x za týden 

-   Stavby s rozpočtem 10 - 20 miliónů Kč                                           4 hodiny 2 x za týden

-   Stavby s rozpočtem nad 20 miliónů Kč                                           5 a více hodin 2 x za týden

     

Základní sazby za činnost koordinátora BOZP a dozora staveb 

-   Konzultační činnost (dle odborné náročnosti)                              400,- až 600,- Kč / hod

-   Činnost na staveništi                                                                         400,- až  600,- Kč / hod

-   Kancelářská činnost                                                                          300,- Kč / hod

-   Čas strávený na cestě (mimo okres Zlín)                                      200,- Kč / hod

-   Cestovné                                                                                               6,- Kč / km

-   Vypracování plánu BOZP (dle náročnosti stavby)                         od 4000,- Kč 

-   Cena dle rozpočtu stavby                                                            1 až 2 % z rozpočtu stavby

         (dle náročnosti a objemu stavby a odsouhlaseného rozsahu činnosti)    

     Každá stavba je originál a nese s sebou jiná úskalí. Takže i cenová nabídka je kalkulována individuálně dle přání zákazníka. Pokud máte zájem, kontaktujte mne a já Vám vypracuji cenovou nabídku. Pro urychlení a zkvalitnění služby jsou zapotřebí základní údaje, které potřebuji znát pro vytvoření cenové nabídky:

-   druh stavebních prací (novostavba, rekonstrukce, demolice, liniová stavba apod.)

-   předpokládaná doba výstavby (zahájení prací - ukončení prací)

-   rozpočet stavby (pokud je znám)

-   je dobré zaslat část projektové dokumentace (technickou zprávu, situaci, půdorys, řez)

 

<meta name="alexaVerifyID" content="CpR-V25WToPQdpFRA9ZDCtSw0hU" />

SEO Rozcestník

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení o školení TDI při zateplování.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank