Soubory ke stažení

Provádíme dozorování staveb (stavební , technický dozor) a koordinátora BOZP na staveništi. Poradenství a konzultační činnost v oboru pozemní a průmyslové stavby. Profesionální přístup ke klientovi. Více  informací na  www.dorazil.cz ; dorazil@dorazil.cz ; 773 91 27 27

Zák. č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Upraveno: 23. 11. 2009| Typ: MS Word| Velikost: 186 kB| Staženo: 4019| Soubor: Zák. č. 309/2006 Sb.

Zák. č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Upraveno: 23. 11. 2009| Typ: MS Word| Velikost: 984 kB| Staženo: 4209| Soubor: Zák. č. 183/2006 Sb.

Vyhl. č. 398/2009 Sb.

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Upraveno: 21. 11. 2009| Typ: MS Word| Velikost: 319 kB| Staženo: 4185| Soubor: Vyhl. č. 398/2009 Sb.

Vyhl. č. 499/2006 Sb.

 o dokumentaci staveb

Upraveno: 9. 12. 2009| Typ: MS Word| Velikost: 334,5 kB| Staženo: 4595| Soubor: Vyhl. č. 499/2006 Sb.

Informace pro zadavatele staveb (stavebníky)

Upraveno: 13. 3. 2010| Typ: MS Word| Velikost: 138,09 kB| Staženo: 13615| Soubor: Informace pro zadavatele staveb (stavebníky)

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení o školení-Roto - Kopie.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank