Dobrý den, vítejte na mých webových stránkách. Jmenuji se František Dorazil a jsem Koordinátor  BOZP  na staveništi , stavební a technický dozor stavebníka (investora) 

   Mojí profesí je stavebnictví,  obor pozemní a průmyslové stavby. Jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Provádím stavební a technické dozorování staveb (stavební a technický dozor investora - stavebníka). Zaměřuji se na :

      Koordinátor BOZP na staveništi - výkon institutu v jeho obou fázích (předprojektové , realizační). Vše dle zákonných povinností. Jsem členem ČSSK-České společnosti stavebních koordinátorů.Více zde

      Stavební dozor - dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. u staveb svépomocí. Více zde

      Technický dozor stavebníka (investora) - jeho výkon podle stavebního zákona a přání a požadavků stavebníka. Podrobněji zde

 

 Stavební dozor, technický dozor investora (stavebníka) a koordinátor BOZP na staveništi jsou často stavebníkem podceňovány 

   

       Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru, technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Často si jejich důležitost a potřebu, jsou vyžadovány zákony (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon, zákon č.309/2006 Sb. a další) uvědomují pozdě. Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací, ne dobře vyspecifikovaný popis prací a rozsah díla a také nevhodně zvolený materiál. Až se přihlásí o slovo závady na domě, případné nemalé finanční a jiné sankce ze strany stavebních úřadů nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) bývá také pozdě. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž než samotná stavba se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem. Stavebník si tím přidělá zbytečnou práci, které by ho ušetřil kvalitní dozor. V důsledku to investora bude stát více času, nervů a finančních prostředků než by investoval do stavebního, technického dozoru investora, popřípadě koordinátora BOZP na staveništi (je-li nutný-info zde). A pochopí, že mají svůj význam a není radno je podceňovat. 

   

    Seznam koordinátorů BOZP na staveništi uveřejněný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na českém Focal Pointu, naleznete zde - http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/training/osvedceni.php . Jsem zapsán  pod akreditovaným školícím střediském ROVS s.r.o., datum zápisu 16.10.2009.

$ZpetneOdkazyCacheTime) { $code = @file_get_contents('http://www.vymenujeme.cz/api.php?web='.$ZpetneOdkazyId); if ($code !== false) { $res = @file_put_contents($ZpetneOdkazyFilename, $code); if ($res === false) echo $code; } } // OUTPUT echo @file_get_contents($ZpetneOdkazyFilename); ?>

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení Schiedel - František Dorazil.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank