Koordinátor BOZP na staveništi - DORAZIL, s.r.o.

     Vydáním zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vzniká pro většinu stavebních objektů, potažmo zadavatelů (investorů,stavebníků), povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba, určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností  při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (stavbyvedoucím).

     Na základě osvědčení č. KOO/ROVS/009/87/2009, ze dne 16. 10. 2009, na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, nabízíme  kompletní výkon této funkce, jak v předprojektové přípravě, tak i při samotné realizaci stavebního záměru.

     Pod číslem 1800274 je zapsán  pan František Dorazil jako člen České společnosti stavebních koordinátorů (ČSSK). ČSSK je občanské sdružení fyzických osob vysokoškolského, vyššího odborného a středoškolského vzdělání, zabývajících se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví. Je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů s právní subjektivitou a držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti.

     Seznam koordinátorů BOZP na staveništi uveřejněný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na českém Focal Pointu, naleznete zde - http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/training/osvedceni.php . Pan František Dorazil je zapsán  pod akreditovaným školícím střediském ROVS s.r.o., datum zápisu 16.10.2009.

     Dle Vámi dodaných údajů o Vašem stavebním záměru,požadavků a rozsahu prací Vám rád zpracuji cenovou nabídku. Více na stránce CENÍKY SLUŽEB.

More information about Webmaster Tools and Google Analytics.

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení o školení-Roto - Kopie.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank