Stavební dozor - dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

    

     Je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a za dodržování jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby. Rád bych upozornil stavebníky kteří provádí stavbu svépomocí a daná stavba bude určena k bydlení (např. rodinný dům), nebo jde-li změnu stavby která je kulturní památkou na nutnost zajistit její vedení stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). Stavbyvedoucí - osoba která odborně vede realizaci stavby je osoba která musí mít autorizaci v daném oboru (většinou pozemní stavby) - zákon č. 360/1992 Sb. 

 

           Stavební dozor je často stavebníkem podceňován 

   

      Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru. Často si jeho důležitost a potřebu (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon a další) uvědomují pozdě. Většinou jim tuto funkci papírově orazítkuje,  podepíše, známí nebo projektant. A jen tak za 1000,- až 5000,- Kč. Vždyť to je jen formalita. Není !!! To zvládnu - říká si stavebník. V některých případech a při souhře špatných okolností - nezvládne. Honorář za výkon stavebního dozoru se dá, po upřesnění rozsahu čiností a četnosti návštěv na stavbě, dopředu celkem přesně dopředu vyčíslit.

      Spoustu věcí si přece udělám sám, a to co nezvládnu (např. výrobu oken, montáž topení, elektroinstalaci a podobně) si domluvím kamarády nebo nějakou firmu. Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací, ne dobře vyspecifikovaný popis prací a rozsah díla a také nevhodně zvolený materiál. Až se přihlásí o slovo více práce, závady na domě,  bývá také pozdě. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž než samotná stavba se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem. Dále se stavebník vystavuje případným nemalým sankcím jak ze strany stavebního úřadu tak i od OIP (oblastní inspektorátu práce). Stavebník si tím přidělá zbytečnou práci, které by ho ušetřil kvalitní stavební dozor.  Odborník který má praxi a zná záludnosti výstavby má svůj význam a není radno ho podceňovat a šetřit na nepravém místě.

 

    

More information about Webmaster Tools and Google Analytics.

Kontakt

DORAZIL, s.r.o.
Klabalská I 1386
760 01 Zlín
602 84 48 48 - O2
773 91 27 27 - Vodafone
29260124
DIČ CZ29260124

Certifikáty a Osvědčení o školení - František Dorazil

Osvědčení Schiedel - František Dorazil.jpg

TOPlist

S-rankSeo servis

Zjistit S-rankZjistit Google PagerankZjistit Jyxorank